Väntrum
Operationsrum
Sjuksköterska Lena
Sekreterare Lotte
Dr. Ulf Hagstedt
Spitfire
Kärnan
Rådhuset