Väntrum
Operationsrum
Sekreterare Lotte
Dr. Ulf Hagstedt
Spitfire
Kärnan
Rådhuset