Klass 1 & 2

Klass 1 förnyelse

2900:-

Klass 2 förstagångs

2500:-

Klass 2 förnyelse

2000:-

UL, Segel & Helikopter

UL + Segel förnyelse

2000:-

Helikopter förnyelse

2900:-

Övrigt

Flygledare

2900:-

Kabinpersonal

2000:-

Ballong förnyelse

2900:-

Priserna inkluderar ev audiogram och ekg samt utskrift av nytt medical

- Priserna inklusive moms -
Elever från TFHS

1500:-