Klass 1 & 2

Klass 1 förnyelse

2500:-

Klass 2 förnyelse

1875:-

UL, Segel & Helikopter

UL + Segel förnyelse

1875:-

Helikopter förnyelse

2500:-

Övrigt

Flygledare

2500:-

Kabinpersonal

1875:-

Ballong förnyelse

2500:-

Priserna inkluderar ev audiogram och ekg samt utskrift av nytt medical

- Priserna inklusive moms -
Elever från TFHS

1500:-