Klass 1 & 2

Klass 1 förnyelse

3000:-

Klass 2 förstagångs

2500:-

Klass 2 förnyelse

2000:-

UL, Segel & Helikopter

UL + Segel förnyelse

2000:-

Helikopter förnyelse

3000:-

Övrigt

Flygledare

3000:-

Kabinpersonal

2000:-

Ballong förnyelse

3000:-

Priserna inkluderar ev audiogram och ekg samt utskrift av nytt medical

- Priserna inklusive moms -
Elever från TFHS

1500:-